Pomoc
InvoiceDirect.pl

Portal Invoicedirect.pl to innowacyjny system zarządzania należnościami. Za pośrednictwem systemu można w sposób prosty i intuicyjny obsługiwać i kontrolować wystawione faktury wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty. Posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie.

Faktury można importować z programów:

  • Sage Symfonia Pro Faktura
  • WF-FaKir
  • Subiekt GT

 

Zobacz jak eksportować potrzebne dane:

Program Subiekt GT
Z lewej kolumny wybierz Faktury sprzedaży lub Kontrahentów

Faktury sprzedaży

Zaznacz faktury do eksportu (Ctrl+A zaznacza wszystkie faktury w oknie)

Z menu Operacje wybierz "Wyślij do"

W oknie "Wyślij do" wybierz:

- format wysyłki "Plik eBIS-XML"

- medium "Dysk, dyskietka lub inny trwały nośnik"

- Plik - wskaż lokalizację, gdzie zostanie zapisany plik z eksportem

Po kliknięciu "Wyślij" pojawi się informacja z potwierdzeniem eksportu.

Kontrahenci

Zaznacz kontrahentów do eksportu (Ctrl+A zaznacza wszystkich kontrahentów w oknie)

Z menu Operacje wybierz "Wyślij do"

W oknie "Wyślij do" wybierz:

- format wysyłki "Plik ASCII"

- medium "Dysk, dyskietka lub inny trwały nośnik"

- Plik - wskaż lokalizację, gdzie zostanie zapisany plik z eksportem

Po kliknięciu "Wyślij" pojawi się informacja z potwierdzeniem eksportu.

 

X
Czytaj więcej Akceptuję
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję