Pomoc
InvoiceDirect.pl

Portal Invoicedirect.pl to innowacyjny system zarządzania należnościami. Za pośrednictwem systemu można w sposób prosty i intuicyjny obsługiwać i kontrolować wystawione faktury wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty. Posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie.

Faktury można importować z programów:

  • Sage Symfonia Pro Faktura
  • WF-FaKir
  • Subiekt GT

 

Zobacz jak eksportować potrzebne dane:

Arkusz kalkulacyjny

 

W pierwszej linii należy wypisać nagłówki kolumn

(bez spacji, myślników i polskich znaków)

 

W kolejnych wierszach pliku kolejne faktury

(ważne jest, żeby plik był zapisany z kodowaniem UTF-8, co można ustawić np. w notatniku)

 

Wybór pliku z dysku i akceptacja przyciskiem "Importuj"

 

Po zaimportowaniu pliku pokaże się wstępna lista zaimportowanych faktur

Należy odpowiednio przyporządkować nazwy kolumn z pliku

do typów poszczególnych kolumn w systemie i zapisać przyciskiem "Zapisz"