Pomoc
InvoiceDirect.pl

Portal Invoicedirect.pl to innowacyjny system zarządzania należnościami. Za pośrednictwem systemu można w sposób prosty i intuicyjny obsługiwać i kontrolować wystawione faktury wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty. Posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie.

Faktury można importować z programów:

  • Sage Symfonia Pro Faktura
  • WF-FaKir
  • Subiekt GT

 

Zobacz jak eksportować potrzebne dane:

Tworzymy arkusz kalkulacyjny i zapisujemy jako plik CSV

Pierwszy wiersz zawiera nagłówki wczytywanych kolumn

(nazwy kolumn nie mogą mieć spacji ani polskich znaków)

(ważne jest, żeby plik był zapisany z kodowaniem UTF-8, co można zrobić np. w notatniku)

 

Import kontrahentów z pliku

Po wybraniu pliku z dysku klikamy na "Importuj"

 

Pojawiają się dane wczytane z pliku

Należy odpowiednio przyporządkować nazwy kolumn z pliku do nazw w systemie

 

Na koniec klikamy "Zapisz", aby zatwierdzić wprowadzenie danych do systemu