Pomoc
InvoiceDirect.pl

Portal Invoicedirect.pl to innowacyjny system zarządzania należnościami. Za pośrednictwem systemu można w sposób prosty i intuicyjny obsługiwać i kontrolować wystawione faktury wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty. Posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie.

Faktury można importować z programów:

  • Sage Symfonia Pro Faktura
  • WF-FaKir
  • Subiekt GT

 

Zobacz jak eksportować potrzebne dane:

Portal Invoicedirect.pl to innowacyjny system zarządzania należnościami. Za pośrednictwem systemu można w sposób prosty i intuicyjny obsługiwać i kontrolować wystawione faktury wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty. Posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie. 

System posiada wiele dodatkowych funkcji. Monitoruje aktualny stan każdej wystawionej faktury jak również stan zobowiązań poszczególnych Nabywców (klientów).

  Nadrzędnym celem kancelarii jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa powierzonych danych.

  Serwis korzysta jedynie z bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL. Logowanie i przesyłanie danych odbywa się w standardach jak w banku, ponieważ każde połączenie zabezpieczone jest szyfrowanym, certyfikowanym kodem SSL.

  W kancelarii obowiązuje wewnętrzna polityka ochrony danych (POD). Stosowane są surowe procedury i ograniczenia dla osób mających dostęp do serwerów. Poprzez zastosowanie dodatkowych procedur bezpieczeństwa zabezpieczony jest nieuprawniony dostęp do danych.

   Kancelaria korzysta jedynie z zaufanej i certyfikowanej infrastruktury. Wykupione bezpieczne serwery wraz z gwarantowanym wsparciem techniczno-informatycznym - zabezpieczają prawidłowe i funkcjonalne korzystanie z serwisu.

Korzyści dla Użytkownika z zastosowania usługi serwisu invoicedirect.pl

  • bieżąca informacja dla Użytkownika o aktualnym statusie wraz z różnego rodzaju zestawieniami wszystkich wystawionych faktur i rachunków;
  • bezpośredni dostęp dla Użytkownika do narzędzi wykorzystywanych przez kancelarię prawniczą w celu monitorowania i egzekwowania należności;
  • automatyzacja wszystkich wychodzących dokumentów do Nabywców (klientów) według wcześniej ustalonych przez Użytkownika rodzajów oraz terminów ich każdorazowej wysyłki;
  • wysyłane przez system dokumenty w imieniu Użytkownika ocechowane są logiem kancelarii prawniczej, wskazując jego Nabywcom (klientom) nieuchronność dokonania zapłaty; 

 

Internetowy system umożliwia Klientom kompleksowy monitoring płatności wraz z kontrolą terminów ich zapłaty. System automatycznie powiadamia Nabywcę (klienta) o terminach zapłaty i posiada wiele funkcji wspomagających prawidłowe zarządzanie finansami w firmie. Ponadto dla każdego Klienta portalu Invoicedirect.pl w imieniu Kancelarii Prawniczej Iustitia, T. Godzik & Wspólnicy dostępna jest specjalna, promocyjna oferta obsługi prawnej w cenie 500,00 zł netto miesięcznie. Kancelaria Iustitia specjalizuje się w dochodzeniu należności od dłużnika wierzytelności i prowadzeniu opieki prawnej na rzecz klientów indywidualnych, jak również możliwie pełnej i kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
X
Czytaj więcej Akceptuję
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję